թարմացված է առ 18/07/2017թ.

Թափուր աշխատատեղեր

Պաշտոն՝                          .Net Ծրագրավորող

Աշխատանքային ժամեր՝  9:00-18:00

Աշխատատեղի նկարագիր՝

 • Ընթեռնելի կոդի կազմում և նախագծում;
 • Ծրագրավորմանն առնչվող բոլոր փուլերին մասնակցություն;
 • Մանրամասն նկարագրերի կազմում;
 • Հիմնական ծրագրի և տվյալների շտեմարանների անխափան աշխատանքի ապահովվում, սպասարկում, թեստավորում և սխաների ուղղում;
 • Սխալների ուղղման պատասխանատու/ ներկա և նախագծվող նոր ծրագրերի տեխնիկական աջակցություն:

Անհրաժեշտ որակավորում՝

 • 5+ տարվա C# ծրագրավորման և .NET հարթակի հիմունքների փորձ;
 • ԻՏ մասնագիտական կամ համապատասխան այլ տեխնիկական կրթություն (բակալավր/մագիստրոս);
 • ASP.NET MVC տիրապետում;
 • Տվյալների հասանելիության տեխնոլոգիաների փորձ՝ ADO.NET, LINQ and Entity Framework;
 • MySQL և/կամ MSSQLտվյալների շտեմարանների նախագծում և ծրագրովորում;
 • JavaScript, jQuery and AngularJS փորձ;
 • MVC և OOP տիրապետում;
 • Git կամ նմանատիպ համակարգերի տիրապետում:

Հմտություններ`

 • Ծառայությունների սպասարկան ծրագրավորման փորձ;
 • Ինքնուրույն աշխատելու կարողություն և սովորելու  ձգտում;
 • Ծանրաբեռնված կայքերի նախագծման փորձ;
 • PHP իմացությունը առավելություն է;
 • MS SQL Server կամ Postgres իմացություն;

Աշխատավարձ՝  500.000-700.000 \զուտ\, ՀՀ դրամ

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր` Հետաքրքրված անձինք պետք է ներկայացնեն համառոտ ինքնակենսագրություն (ցանկալի է նկարով) info@acra.am էլ. Հասցեով`  նամակի առարկայի դաշտում նշելով "Programmer":

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք:

Վերջնաժամկետ՝ 13.08.2017թ: