թարմացված է առ 08/07/2014թ.

Վարկառուի մոնիթորինգ

Վարկառուի մոնիթորինգ - Անդամ կազմակերպությունը հնարավորություն է ստանում իր ընտրած վարկառուների համար
  • անմիջապես տեղեկանալ վերջիններիս կողմից այլ հաստատություններում վարկային կամ ֆինանսական պարտավորության կատարման վերաբերյալ
  • տեղեկացված լինել վարկառուների վարկային պատմության մեջ կատարվող, այդ թվում` նույնականացման տվյալների (օրինակ` հասցե, կազմակերպության տնօրեն և այլն) ցանկացած փոփոխության մասին: