թարմացված է առ 29/10/2021թ.

Ապահովագրական ընկերություններ

«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 10, տարածք 110
«Պիացցա Գռանդե» Բիզնես Կենտրոն
Հեռ.` (+374 60) 50 00 60
Վեբ Կայք՝ nairi-insurance.am

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն»
ապահովագրական ՓԲԸ
Հասցե՝ ք. Երևան 0010, Նալբանդյան 48/1 վարչական շենքի 3-րդ հարկի թիվ 6-11 տարածքներ
Հեռ. (010) 582 929
Վեբ կայք http://www.eia.am/