ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոն վաճառում է ընկերությանը պատկանող ներքոհիշյալ ավտոմեքենան.

Ներողություն էջն հասանելի է չէ այս լեզվով የአሜሪካ እንግሊዝኛ.