Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն 

2019թ. հոկտեմբերի 18-ին հեռակա (հարցման) կարգով գումարվելու է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով: