Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն 

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

2019թ. հոկտեմբերի 18-ին հեռակա (հարցման) կարգով գումարվելու է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով: