թարմացված է առ 06/12/2023թ.

ԱՔՌԱ Սքոր հաշվիչ

«ԱՔՌԱ Սքոր հաշվիչ»-ը հնարավորություն է ընձեռում Գործընկերներին հաճախորդի վարկավորման փուլում հաշվարկել սքոր գնահատական, որն իր մեջ ներառում է Վարկառուի վարկային պատմության տվյալներ, Վարկառուի ԱՔՌԱ Սքոր գնահատականը, ինչպես նաև այլ տվյալներ Գործընկեր կազմակերպության պահանջի դեպքում:
«ԱՔՌԱ Սքոր հաշվիչ»-ը կարող է ներառել հետևյալ դաշտերը.

  • վարկառուի վերաբերյալ անձնական տվյալներ,
  • տրամադրվող վարկի վերաբերյալ տվյալներ,
  • անձնական եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ տվյալներ,
  • աՔՌԱ կանխատեսող սքոր գնահատական,
  • ամսական մարումների վերաբերյալ տեղեկություններ
  • վարկերի քանակ /գումար:

Մուտքագրված տվյալների հիման վրա հաշվարկվում է Վարկառուի սքոր գնահատականը:
«ԱՔՌԱ Սքոր հաշվիչ»-ը թույլ է տալիս  ավտոմատացնել և հնարավորինս հեշտացնել վարկի տրամադրման որոշման գործընթացը և համապատասխանեցնել այն Գործընկեր կազմակերպության ներքին ընթացակարգերին: