թարմացված է առ 02/05/2017թ.

Վարկային պորտֆելի վերլուծություն

Վարկային պորտֆելի վերլուծություն՝ ԱՔՌԱ-ի կողմից մշակված զեկույց, որում ըստ տարատեսակ սեգմենտավորումների նկարագրված են՝

  • համակարգի վարկային պորտֆելի քանակային և ծավալային վերլուծությունները,
  • տվյալ բանկի կողմից կատարված վարկային ներդրումների քանակային և ծավալային վերլուծությունները,
  • տվյալ բանկի կողմից կատարված վարկային ներդրումների մասնաբաժինը համակարգում,
  • տվյալ բանկի դիրքը բանկային համակարգում,
  • տվյալ բանկի կողմից վերջին եռամսյակի ընթացքում տրամադրված վարկերի աճը նախորդ եռամսյակի համեմատ` գրաֆիկի տեսքով:

Բացի վերը նշված հաշվետվությունից, ԱՔՌԱ-ն կարող է տրամադրել վարկատու կազմակերպության պահանջներին համապատասխան և համատեղ մշակված վերլուծություն, ինչպես համակարգի, այնպես էլ սեփական վարկային պորտֆելի վերաբերյալ: