թարմացված է առ 07/12/2023թ.

SOAP ծառայություն

ԱՔՌԱ վարկային բյորոն գործընկերներին առաջարկում է վարկային տեղեկատվության սուբյեկտի վերաբերյալ տվյալների փոխանակման SOAP ավտոմատացված հարցումների համակարգ Հաճախորդի և ԱՔՌԱ-ի միջև՝ մշակված ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի կողմից:

Ծառայությունը թույլ է տալիս միաժամանակ բազմաթիվ հարցումների հնարավորություն, ինչպես նաև դաշտերի և ֆորմատի ընտրություն ըստ գործընկեր կազմակերպության պահանջվող տեղեկատվության տեսակի: