ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Հարգելի հաճախորդներ,

Տեղեկացնում ենք, որ 20.01.2023թ.-ից «Իմ ԱՔՌԱ» անձնական գրասենյակից վարկային զեկույցը հնարավոր է ներբեռնել ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի կողմից հավաստված էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ։

Հարգանքով՝
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ