ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

թարմացված է առ 22/01/2020թ.

2019թ․ դեկտեմբերի 20-ին հաջողությամբ ավարտվել է «British Standards Institution» վկայագրման մարմնի կողմից «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգը ISO/IEC 27001:2013 ստանդարտին համապատասխանության վկայագրման աուդիտը: Իսկ սույն թվականի հունվարի 16-ին «British Standards Institution» հավաստագրող կազմակերպության կողմից տրվել է ISO/IEC 27001:2013 ստանդարտին համապատասխանության հավաստագիրը:
«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ն առաջնորդվում է միջազգային լավագույն փորձով և տեղեկատվական անվտանգության պահանջների կիրառումն ու բարելավումը համարում է իր գործունեության կարևորագույն պայմաններից մեկը։