թարմացված է առ 01/02/2024թ.

Բաժնետերերի ժողով

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

 

2024թ. հունվարի 26-ին հեռակա (հարցման) կարգով գումարվել է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով:


2023թ. դեկտեմբերի 5-ին հեռակա (հարցման) կարգով գումարվել է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով:


2023թ. մայիսի 5-ին հեռակա (հարցման) կարգով գումարվել է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով:


2023թ. մարտի 31-ին հեռակա (հարցման) կարգով գումարվել է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով:


2022թ. նոյեմբերի 22-ին հեռակա (հարցման) կարգով գումարվել է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով:


«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվել է 2022թ. հունիսի 30-ին՝ հեռակա կարգով քվեարկության (հարցման) միջոցով:


2022թ. հունվարի 20-ին հեռակա (հարցման) կարգով գումարվել է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով:


«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվել է 2021թ. օգոստոսի 3-ին՝ հեռակա կարգով քվեարկության (հարցման) միջոցով:


2021թ. հունվարի 12-ին հեռակա (հարցման) կարգով գումարվել է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով:


«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվել է 2020թ. հունիսի 30-ին՝ հեռակա կարգով քվեարկության (հարցման) միջոցով:


2020թ. հունիսի 30-ին գումարվելու է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով՝ հեռակա կարգով քվեարկության (հարցման) միջոցով:


2020թ. մարտի 24-ին հեռակա (հարցման) կարգով գումարվել է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով:


2019թ. հոկտեմբերի 18-ին հեռակա (հարցման) կարգով գումարվել է «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով:


«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը տեղի է ունեցել 2019թ. հունիսի 26-ին, ժամը 17։00-ին, ՀՀ կենտրոնական բանկի վարչական շենքում` ՀՀ, ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 6 հասցեում: