թարմացված է առ 10/11/2021թ.

Թափուր աշխատատեղեր

 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ`      ԱՎԱԳ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐԸ՝                   ԵՐԵՎԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ՝     ԱՄԲՈՂՋ ՕՐԸ (8 ժամ, սկիզբը՝ 9:00-10:00)

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համատեղ մշակել, ներդնել և պարբերաբար վերանայել վարկային տեղեկատվության շրջանառման միասնական համակարգը:
 • Մշակել, ներդնել, թեստավորել «ԱՔՌԱ»  ծրագրային համակարգի նոր մոդուլներ:
 • Մասնակցել «ԱՔՌԱ» ծրագրային համակարգի թեստավորման, թերությունների բացահայտման և վերացման աշխատանքներին:
 • Մասնակցել «ԱՔՌԱ» ծրագրային համակարգի կատարելագործման և նոր տարբերակների մշակման աշխատանքներին:
 • Մասնակցել  տվյալների բազայի նախագծման և թեստավորման աշխատանքներին:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն (բակալավր):
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրավորման ոլորտում:
 • MySQL, PHP, HTML, XML, JavaScript, CSS ծրագրավորման լեզուների իմացություն:
 • .NET, C+, C# ծրագրավորման լեզուների իմացություն (կդիտվի որպես առավելություն):
 • Բանկային օրենսդրության իմացություն (ընդհանուր):
 • GitLab, Jira, RestFul API, SOAP, Postman գործիքներով աշխատելու հմտություն:
 • Հայերենի գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն:
 • Վերլուծելու ունակություն:
 • Ժամանակի կառավարում:
 • Թիմում աշխատելու կարողություն:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

Մրցակցային աշխատավարձ, բոնուսներ, առողջության ապահովագրություն և այլ առավելություններ:

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ

 

Բոլոր հետաքրքրված անձինք, ովքեր համապատասխանում են նշված պահանջներին, կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (ռեզյումե) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hr@acra.am թեմայի դաշտում (Subject) պարտադիր նշելով «Ավագ ծրագրավորող» պաշտոնի անվանումը:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:

 

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ՝ 05 փետրվարի 2021թ.

 

 

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ`      ՆԵՐՔԻՆ ՀՍԿՈՂ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐԸ՝                   ԵՐԵՎԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ՝     ԱՄԲՈՂՋ ՕՐԸ (8 ժամ, սկիզբը՝ 9:00-10:00)

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Տարեկան աշխատանքայի ժամանակացույցի կազմում և դրա շրջանակներում կիսամյակային ստուգումների իրականացում:
 • Ընկերության ներքին գործընթացների կանոնակարգվածության ստուգում և դրանց համապատասխանության գնահատում ներքին կանոնակարգող փաստաթղթերին:
 • Ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվությունների և բացահայտված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում:
 • Ներդրված տեղեկատվական անվտանգության կառավարման  համակարգի գործիքակազմի կիրառման վերասկում:
 • Իրականացված ստուգումների արդյունքում բացահայտված խախտումների, անհամապատասխանությունների և թերությունների վերլուծությունների  իրականացում, դրանց վերացման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակում:
 • Անմիջական ղեկավարի հանձնարարությամբ և իր լիազորություններից բխող այլ առաջադրանքների իրականացում:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն կրթություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ տեղեկատվական համակարգերի աուդիտի ոլորտներում:
 • Համանման աշխատանքի առնվազն 2 տարվա փորձ:
 • Վարկային բյուրոների գործունեության վերաբերյալ նորմատիվ դաշտի իմացություն:
 • ԻՍՕ 27001 ստանդարտի և ՀՀ ԿԲ 173-Ն «Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ» կարգի պահանջների գերազանց իմացություն:
 • Տեղեկատվական համակարգերի  բազային կարգաբերումների փորձառություն (սերվերներ, ցանցեր, ցանցային սարքավորումներ, օպերացիոն համակարգեր և այլն):
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ տիրապետում:
 • Վերլուծական մտածողություն:
 • Թիմում աշխատելու կարողություն:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

Մրցակցային աշխատավարձ, բոնուսներ, առողջության ապահովագրություն և այլ առավելություններ:

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ

 

Բոլոր հետաքրքրված անձինք, ովքեր համապատասխանում են նշված պահանջներին, կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (ռեզյումե) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hr@acra.am թեմայի դաշտում (Subject) պարտադիր նշելով «Ներքին հսկող» պաշտոնի անվանումը:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:

 

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ՝ 05 փետրվարի 2021թ.