թարմացված է առ 20/05/2024թ.

Հաշվետվություններ
Տարեկան հաշվետվություններ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Հաշվապահական հաշվեկշիռ  adobe adobe adobe adobe adobe adobe adobe
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն adobe adobe adobe adobe adobe adobe adobe
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն  adobe adobe adobe adobe adobe adobe adobe
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն adobe adobe adobe adobe adobe adobe adobe
Անկախ աուդիտորի եզրակացություն adobe adobe adobe adobe adobe adobe adobe