թարմացված է առ 23/05/2020թ.

Հաշվետվություններ

 

 

 

 

 

Տարեկան հաշվետվություններ 2010 2011 2012 2013201420152016
Հաշվապահական հաշվեկշիռadobeadobeadobeadobeadobeadobe adobe
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունadobeadobeadobeadobeadobeadobeadobe
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունadobeadobeadobeadobeadobeadobeadobe
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունadobeadobeadobeadobeadobeadobeadobe
Անկախ աուդիտորի եզրակացությունadobeadobeadobeadobeadobeadobeadobe