թարմացված է առ 28/02/2024թ.

Սակագներ

* Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ:

Ֆիզիկական անձ-վարկային տեղեկատվության սուբյեկտներին տրամադրվող զեկույցներ

Զեկույցի կրճատ անվանում Զեկույցի նկարագրություն Գին
ՍՊՕ Սպառողական վարկային զեկույց՝ հակիրճ 300
ՍՊ1 Սպառողական վարկային զեկույց՝ նկարագրող 600
ՍՊ2 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ընդլայնված 1,000
ՍՊ3 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ամբողջական 1,400
Ֆիզիկական անձ-վարկային տեղեկատվության սուբյեկտներին տրամադրվող առցանց ԱՔՌԱ մոնիթորինգ ծառայություն
Ծառայության անվանում Ծառայության նկարագրություն Տրամադրման ժամկետ Գին
ԱՔՌԱ մոնիթորինգ SMS հաղորդագրության և /կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով վարկային տեղեկատվության փոփոխության վերաբերյալ տեղեկացում 1 ամիս
12 ամիս
600
6,000
Ֆիզիկական անձ-վարկային տեղեկատվության սուբյեկտներին տրամադրվող SMS զեկույց
Զեկույցի տեսակ Զեկույցի նկարագրություն Գին
ԱՔՌԱ SMS զեկույց SMS հաղորդագրության միջոցով վարկային
պատմության վերաբերյալ տեղեկատվություն
100
Իրավաբանական անձ-վարկային տեղեկատվության սուբյեկտներին տրամադրվող զեկույցներ
Զեկույցի կրճատ անվանում Զեկույցի նկարագրություն Գին
ԱՌ0 Առևտրային վարկային զեկույց՝ հակիրճ 700
ԱՌ1 Առևտրային վարկային զեկույց՝ նկարագրող 1,300
ԱՌ2 Առևտրային վարկային զեկույց՝ ընդլայնված 2,000
ԱՌ3 Առևտրային վարկային զեկույց՝ ամբողջական 3,000
ԱՔՌԱ Սիգնալ ծառայություն և դրա բազային գին
N Սիգնալների քանակ (հաճախորդ/օր) ամսական Միջակայքի շրջանակում ԱՔՌԱ Սիգնալ ծառայության մեկ օրվա գինը մեկ հաճախորդի համար, ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) Միջակայքի արժեք՝ ըստ սիգնալի դրված հաճախորդների քանակի, ամսական արժեք,ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ)
1 0-1,000 15 Ք*15
2 1,001-5,000 13 15,000 + Ք*13
3 5,001-25,000 11 67,000 + Ք*11
4 25,001-50,000 9 287,000 + Ք*9
5 50,001-100,000 7 512,000 + Ք*7
6 100,001 և ավել 5 862,000 + Ք*5

*Ք – Նախորդ միջակայքի համար սահմանված վերին շեմը գերազանցող քանակ:

Վարկատու հաճախորդ կազմակերպություններին և արտաքին հաճախորդներին տրամադրվող զեկույցներ
Զեկույցի կրճատ անվանում Զեկույցի նկարագրություն Վարկատու հաճախորդ
կազմակերպությունների համար

Գին
Արտաքին հաճախորդների
համար

Գին
ՍՊ0 Սպառողական վարկային զեկույց՝ հակիրճ 384 576
ՍՊ1 Սպառողական վարկային զեկույց՝ նկարագրող 672 1,008
ՍՊ2 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ընդլայնված 1,056 1,584
ՍՊ3 Սպառողական վարկային զեկույց՝ ամբողջական 1,440 2,160
ԱՌ0 Առևտրային վարկային զեկույց՝ հակիրճ 768 1,152
ԱՌ1 Առևտրային վարկային զեկույց՝ նկարագրող 1,344 2,016
ԱՌ2 Առևտրային վարկային զեկույց՝ ընդլայնված 2,112 3,168
ԱՌ3 Առևտրային վարկային զեկույց՝ ամբողջական 2,880 4,320
ՖԱՅԿՈ սքոր զեկույց Վարկառուի վարկային ռիսկի թվային գնահատական 250 375
Ֆիքսված վճարով սակագնային պլան ՖԱՅԿՈ սքոր զեկույցի համար
N Փաթեթի անվանում Քանակ
(հատ)
Բազային գին
վարկատու հաճախորդ
կազմակերպությունների համար
Բազային գին
արտաքին հաճախորդների
համար
1 ՖԱՅԿՈ 1 մինչև 4.000* 600,000 900,000
2 ՖԱՅԿՈ 2 մինչև 8.000* 900,000 1,350,000
3 ՖԱՅԿՈ 3 մինչև 16.000* 1,200,000 1,800,000
4 ՖԱՅԿՈ 4 մինչև 32.000* 1,800,000 2,700,000
5 ՖԱՅԿՈ 5 մինչև 64.000** 3,600,000 5,400,000
«ՖԱՅԿՈ սքոր խմբեր» զեկույց և դրա բազային գին
N Փաթեթի անվանում Քանակ
(հատ)
Բազային գին
վարկատու հաճախորդ կազմակերպությունների համար
Բազային գին
արտաքին հաճախորդների համար
1 ՖԱՅԿՈ ԽՈՒՄԲ 1 մինչև 4.000* 600,000 900,000
2 ՖԱՅԿՈ ԽՈՒՄԲ 2 մինչև 8.000* 900,000 1,350,000
3 ՖԱՅԿՈ ԽՈՒՄԲ 3 մինչև 16.000* 1,200,000 1,800,000
4 ՖԱՅԿՈ ԽՈՒՄԲ 4 մինչև 32.000* 1,800,000 2,700,000
5 ՖԱՅԿՈ ԽՈՒՄԲ  5 մինչև 64.000* 3,600,000 5,400,000

* – ով նշված սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում, գերազանցող քանակը հաշվարկվում է ՖԱՅԿՈ սքոր զեկույցի բազային գնով:

**- ով նշված սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում, գերազանցող քանակը հաշվարկվում է տվյալ փաթեթի մեկ հատ ՖԱՅԿՈ սքոր զեկույցի գնով, որը համարժեք է 56.25 ՀՀ դրամի (ներառյալ ԱԱՀ): Նշված դրույթը և սակագինը գործում է միայն վարկատու հաճախորդ կազմակերպությունների համար։

Քանակային հաշվառման սակագնային պլան վարկային զեկույցների համար
Վարկատու հաճախորդ կազմակերպություններին և արտաքին հաճախորդներին տրվում են քանակային զեղչեր, որոնք կիրառվում են բազային գների նկատմամբ:

Կիրառվում է բոլոր տեսակի զեկույցների դեպքում (ըստ տեսակների)
Բոլոր տեսակի վարկային զեկույցների ամսական հարցումների թիվ 101-600 601-1600 1601 և ավելի
Բազային գնի վրա կիրառվող զեղչի չափ 15% 30% 50%

Ծանոթություն` նշված զեղչերը կիրառվում են սահմանաչափերը գերազանցած քանակության նկատմամբ: