թարմացված է առ 31/05/2024թ.

ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի հիմնական ցուցանիշների դինամիկա

Վարկերի և վարկային տեղեկատվության սուբյեկտների քանակը ԱՔՌԱ տվյալների շտեմարանումԱՔՌԱ տեղեկատվական ծածկույթը ՀՀ աշխատունակ բնակչության հաշվովԿատարված հարցումների տեսակարար կշիռը նոր տրամադրված վարկերի մեջ