թարմացված է առ 01/12/2023թ.

ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի հիմնական ցուցանիշների դինամիկա

Վարկերի և վարկային տեղեկատվության սուբյեկտների քանակը ԱՔՌԱ տվյալների շտեմարանումԱՔՌԱ տեղեկատվական ծածկույթը ՀՀ աշխատունակ բնակչության հաշվովԿատարված հարցումների տեսակարար կշիռը նոր տրամադրված վարկերի մեջ