22/06/2018, ԱՔՌԱ լրատվական ծառայություն

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Տեղեկացնում ենք, որ «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվելու է 2018 թվականի հունիսի 28-ին: