թարմացված է առ 24/10/2017թ.

Ղեկավար կազմ

ԱՐԱՄ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Կրթություն
1995-2000թթ. Երևանի Պետական Տնտեսագիտական ինստիտուտ

1985-1995թթ. Երևանի Չկալովի անվան թիվ 30 դպրոց

   
Ծառայություն
2000-2002թթ. ՀՀ Զինված ուժերում

 

Աշխատանքային
գործունեություն
Գործադիր տնօրեն
ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ, 02.2012թ-մինչ այժմ
   
  Գործադիր տնօրենի տեղակալ
ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ, 11.2008-02.2012թթ.
   
  Վերստուգիչ
Գործառնական աուդիտի բաժին, Վերստուգիչ խումբ, Կենտրոնական բանկ, 08.2008-11.2008թթ.
   Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտի բաժին, Վերստուգիչ խումբ, Կենտրոնական բանկ, 07.2007-08.2008թթ.
   
  Վերլուծաբան
Վերլուծությունների բաժին, Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն, Կենտրոնական բանկ, 06.2006-06.2007թթ.
   
  Վիճակագիր
Վարկային ռեգիստրի բաժին, Վիճակագրության վարչություն, Կենտրոնական բանկ, 04.2003-05.2006թթ.
   
  Մեթոդաբան
Բանկային համակարգի զարգացման և հետազոտությունների բաժին, Բանկային մեթոդոլոգիայի վարչություն, Կենտրոնական բանկ, 06.2002-03.2003թթ.
   
 Անդամակցություն Ներքին Աուդիտորների Ինստիտուտի անդամ
(IIA-Institute of Internal Auditors, USA)
   
  Տեղեկատվական համակարգերի աուդիտի և հսկողության ասոցիացիայի անդամ
(ISACA-Information Systems Audit and Control Association, USA)
   
Էլ. փոստ ceo@acra.am

ՌԱՖԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

muradyan

Կրթություն

2008-2010թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Մագիստրատուրա

2004-2008թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Բակալավր

2001-2004թթ. Գյումրու Ֆոտոն վարժարան

 

Աշխատանքային
գործունեություն
 Գործադիր տնօրենի տեղակալ
 ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ, 03.2015թ.-մինչ այժմ
   
   ՏՏ աուդիտոր
 Վերստուգիչ խումբ, ՀՀ Կենտրոնական բանկ 02.2011 – 03.2015թթ.
   
   Ծրագրավորող
 «Հայլինք» ՓԲԸ, 03.2008 – 09.2009թթ.
   
Անդամակցություն  Ներքին Աուդիտորների Ինստիտուտ Հայաստան
 (IIA Armenia-Institute of Internal Auditors Armenia, RA)
   
   Ներքին Աուդիտորների Ինստիտուտ
 (IIA-Institute of Internal Auditors, USA)
   
   Տեղեկատվական Համակարգերի Աուդիտի և Հսկողության Ասոցիացիա
 (ISACA-Information Systems Audit and Control Association, USA)
   
   Որակավորված Զեղծարարության Դեմ Պայքարի Ասոցիացիա
 (ACFE – Association of Certified Fraud Examiners, USA)
   
Որակավորում  ISO27001 Certified ISMS Lead Auditor – 2014թ.
 CFE – Certified Fraud Examiner (ACFE) – 2012թ.
 COBIT Foundation Certificate (ISACA) – 2011թ.
   
Էլ. փոստ  rafik.muradyan@acra.am

ԱՐԱԳԱԾ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Կրթություն
2011-2015թթ. Երևանի Պետական Ագրարային Համալսարան, Ասպիրանտուրա,
Տնտեսական գիտությունների թեկնածու
 

2009-2011թթ. Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան, Մագիստրատուրա

2005-2009թթ. Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան, Բակալավր

 

Աշխատանքային
գործունեություն
 Ֆինանսական տնօրեն-գլխավոր հաշվապահ
 ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ, 06.2016թ.-մինչ այժմ
   
   Գլխավոր հաշվապահ
 ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ, 02.2015-06.2016թթ.
   
   Ֆինանսական տնօրեն
 «ՎՈԹՉ ՎՈՐԼԴ» ՍՊԸ, 04.2014-02.2015թթ.
   
   Աուդիտոր
 ՓրայսուոթերհաուսԿուպերս Արմենիա ՍՊԸ , 08.2011-04.2014թթ.
   
  Վարկային մասնագետ
ՊրոկրեդիտԲանկ ՓԲԸ , 07.2010-08.2011թթ.
   
  Վարկային մասնագետ
ԱրդշինինվեստԲանկ ՓԲԸ , 08.2009-07.2010թթ.
   
 Որակավորում Կառավարչի Լիցենզիա
   
Էլ. փոստ aragats.asatryan@acra.am