թարմացված է առ 15/08/2019թ.

Թափուր աշխատատեղեր

Դիմի´ր և դարձի´ր մեր թիմի անդամ:

Միջավայր, որտեղ տարիների ընթացքում ձևավորվել է բացառիկ համակարգ, ուր բարձր են գնահատվում մարդկային արժեքները և անձնակազմի զարգացումը:

Նոր թիմակիցներ փնտրելիս մենք կարևորում ենք պատասխանատվությունը, նպատակին ողղվածությունը, եռանդն ու ոգևորությունը:

Աշխատելով մեր թիմի պրոֆեսիոնալ և վառ անհատականություն ունեցող անդամների հետ՝ կարող եք հանդես գալ նոր մտքերով և գաղափարներով և Ձեր ներդրումն ունենալ Ընկերության հետագա զարգացման գործում:

Մեր հաջողության գրավականը մեր տաղանդավոր աշխատակիցներն են:

Թափուր աշխատատեղեր`

ՊԱՇՏՈՆ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

ՎԱՅՐԸ՝  ԵՐԵՎԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ Ամբողջ դրույք (9:00-18:00)

 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Պատասխանատվություն կրել նախագծերի, մոդուլների և հավելվածների ծրագրավորման ողջ կենսացիկլի համար:
 • Նախագծել ծրագրային լուծումներ, որոնք բավարարում են բիզնեսի պահանջները և առաջնորդվում են ծրագրավորման «լավագույն փորձով» և չափանիշներով:
 • Մշակել և բարելավել առկա համակարգերը՝ հաշվի առնելով ճարտարապետության ստանդարտները, գործընթացները և գործիքները:
 • Հետևողական լինել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում պարբերաբար զարգացող մոտեցումներին և ապահովել ծրագրային լուծումների համապատասխանությունը «լավագույն փորձին» և նոր բիզնես ստանդարտներին:
 • Կարգաբերել և լուծել տեխնիկական խնդիրները:
 • Ղեկավարել 3-5 անդամից բաղկացած թիմ:

 

 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բակալավրի աստիճան և 7 և ավելի տարվա փորձառություն ՏՏ ոլորտում, որից 5 տարվա ծրագրավորման և նախագծման փորձ, ներառյալ՝ վերլուծություն, դիզայն, մշակում, համակարգի ներդրում, սպասարկում, համակարգերի և տեխնոլոգիաների օպտիմալացում:
 • Տեխնիկական խնդիրները ոչ տեխնիկական անձնակազմին ներկայացնելու կարողություն:
 • Ոգևորության դրսևորում, գործընթացների շարունակական բարելավման ունակություն:
 • SDLC-ի (Software Development Life Cycle) ամբողջական իմացություն, ներառյալ ֆունկցիոնալ և տեխնիկական նկարագրերի կազմում, նախագծման փաստաթղթավորում, տեստավորման, ներդրման գործընթացների տիրապետում:
 • Համապատասխան տեխնիկական հայեցակարգերը/«լավագույն փորձը» և բաղադրիչները կազմակերպության միջավայրում ընդգրկելու ունակություն:
 • Գործիքներ, ծրագրային շրջանակներ և ծրագրեր մշակելու փորձ, որոնք ուղղված են առավելագույնի հասցնելու ծրագրավորման որակը և նվազագույնի հասցնելու «առաքման» ժամկետը:
 • Ծրագրերի նախագծողներին և ծրագրավորողներին ուսուցանելու և առաջնորդելու կարողություն:
 • Ճարտարապետական նմուշներ նախագծելու ունակություն:
 • SOA-ի իմացություն և RESTful վեբ ծառայություններ ստեղծելու փորձ:
 • C#/.NET մշակման հմտություն:
 • Agile մեթոդոլոգիաների հետ աշխատանքի փորձ՝ ծրագրավորման և DevOps-ի համար:
 • Թիմային աշխատանքի գերազանց հմտություններ, աշխատանքը նվազագույն հսկողությամբ կատարելու ունակություն:

 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

 • .NET/C#.
 • .NET Core, ASP.NET Core.
 • MySQL, EF Core-ի փորձ:
 • SOA (միկրոսերվիսներ), Service Messaging, API-ի փորձ:
 • CI/CD գործընթացների տեղադրման ունակություն:
 • Լրացուցիչ՝ NoSQL տվյալների բազաներ:
 • Agile մեթոդոլոգիա (KANBAN, SCRUM):
 • GIT, JIRA.
 • API-ի մշակում, ներառյալ երրորդ կողմերի ինտեգրումը:
 • PHP Framework իմացությունն առավելություն է:

 

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

Մրցակցային (առողջության ապահովագրություն և այլ առավելություններ):

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Բոլոր հետաքրքրված անձինք, ովքեր համապատասխանում են նշված պահանջներին, կարող են ուղարկել մանրամասն լրացված ինքնակենսագրություն (ռեզյումե) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին. hr@acra.am թեմայի դաշտում (Subject) նշելով «Ծրագրավորողների բաժնի պետ» պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր հայտը կարող է չդիտարկվել:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:

 

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ ՝  15 օգոստոսի 2019թ.


 

ՊԱՇՏՈՆ` ԱՎԱԳ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂ

ՎԱՅՐԸ՝     ԵՐԵՎԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ Ամբողջ դրույք (9:00-18:00)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ն փնտրում է փորձառու և բանիմաց մասնագետի, ով, միանալով մեր թիմին, իր ներդրումը կունենա Ընկերության հետագա զարգացման գործում:

 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Ընթեռնելի կոդի կազմում և նախագծում
 • Ծրագրավորմանն առնչվող բոլոր փուլերին մասնակցություն
 • Մանրամասն նկարագրերի կազմում
 • Հիմնական ծրագրի և տվյալների շտեմարանների անխափան աշխատանքի ապահովում, սպասարկում, թեստավորում և սխալների ուղղում
 • Սխալների ուղղման պատասխանատու / ներկա և նախագծվող նոր ծրագրերի տեխնիկական աջակցություն

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • 3+ տարվա PHP ծրագրավորման փորձ
 • ՏՏ մասնագիտական կամ համապատասխան այլ տեխնիկական կրթություն (բակալավր/մագիստրոս)
 • MySQL կամ այլ տվյալների շտեմարանների նախագծում և ծրագրավորում
 • Front-end տեխնոլոգիաների տիրապետում՝ JavaScript, HTML5 and CSS3
 • MVC և OOP տիրապետում
 • RESTful/SOAP APIs իմացություն
 • Git կամ նմանատիպ համակարգերի տիրապետում
 • Ծառայությունների սպասարկան ծրագրավորման փորձ
 • Ինքնուրույն աշխատելու կարողություն և սովորելու  ձգտում
 • Ծանրաբեռնված կայքերի նախագծման փորձ
 • C# իմացությունը առավելություն է
 • MS SQL Server կամ Postgres իմացություն առավելություն է

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

Մրցակցային (առողջության ապահովագրություն և այլ առավելություններ):

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Բոլոր հետաքրքրված անձինք, ովքեր համապատասխանում են նշված պահանջներին, կարող են ուղարկել մանրամասն լրացված ինքնակենսագրություն (ռեզյումե) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին. hr@acra.am թեմայի դաշտում (Subject) նշելով «Ավագ ծրագրավորող» պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր հայտը կարող է չդիտարկվել:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:

 

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ ՝  15 օգոստոսի 2019թ.


 

ՊԱՇՏՈՆ` ՏԵՍՏԱՎՈՐՈՂ (QA Engineer)

ՎԱՅՐԸ՝  ԵՐԵՎԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ՝ Ամբողջ դրույք (9:00-18:00)

 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Մշակում է մանրամասն և ամբողջական տեստավորման պլաններ և տեստավորման դեպքեր:
 • Իրականացնում է տեստավորման պլաններով նախատեսված տեստերը, որի շրջանակում ներկայացնում է ուղղման առաջարկություններ:
 • Մասնակցում է ծրագրային ապահովման նախագծման աշխատանքներին, որպեսզի ապահովի հնարավոր հետագա խնդիրների բացառումը:
 • Իրականացնում է տեստավորման պլաններին համապատասխան ավտոմատացված տեստավորման գործընթացների կազմակերպումը:
 • Առանձնացնում է ծրագրային ապահովման մեջ առկա հնարավոր խնդիրները:
 • Կայուն ավտոմատացված ռեգրեսիոն թեստերի ապահովում, որոնք գործելու են յուրաքանչյուր ինտեգրացիոն ցիկլի ժամանակ:
 • Ծրագրերի ավտոմատացման և տեստավորման լրակազմի մշակում և դիզայն՝ Ընկերության ծառայությունների/ծրագրերի փորձարկման նպատակով, անհրաժեշտության դեպքում՝ համագործակցելով այդ ոլորտում փորձառու մասնագետների հետ:
 • Տեստավորման գործընթացի ավտոմատացման ենթակառուցվածքի բարելավում:

 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն ՏՏ, տնտեսագիտական կամ համարժեք այլ կրթություն:
 • Համանման աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ:
 • Տեստավորման մեթոդաբանության, գործիքների և գործընթացների իմացություն:
 • Ծրագրերի մշակման կենսացիկլի և տեստավորման գործընթացների փորձ:
 • Ավտոմատացված տեստավորման փորձ:
 • Միկրոսերվիսների տեստավորման փորձ:
 • Սերվերային տեխնոլոգիաներով մշակված ծրագրերի տեստավորում:
 • Տարբերակների կառավարման, խնդիրների գրանցման, CI/CD համակարգերին ծանոթություն:
 • Ծրագրավորում (ներածական):
 • Տեստավորման ավտոմատացված համակարգերի բաղադրիչների իմացություն (Spock, Maven, Selenium, և այլն կամ համանման), Jira
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների բավարար տիրապետում՝ մասնագիտական գրականությունից օգտվելու նպատակով:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

Մրցակցային (առողջության ապահովագրություն և այլ առավելություններ):

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Բոլոր հետաքրքրված անձինք, ովքեր համապատասխանում են նշված պահանջներին, կարող են ուղարկել մանրամասն լրացված ինքնակենսագրություն (ռեզյումե) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին. hr@acra.am թեմայի դաշտում (Subject) նշելով «Տեստավորող» կամ “QA Engineer” պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր հայտը կարող է չդիտարկվել:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:

 

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ ՝  15 օգոստոսի 2019թ.