թարմացված է առ 13/08/2020թ.

Թափուր աշխատատեղեր

 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ`      ԱՎԱԳ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐԸ՝                   ԵՐԵՎԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ՝     ԱՄԲՈՂՋ ՕՐԸ (8 ժամ, սկիզբը՝ 900-1000)

 

 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համատեղ մշակել, ներդնել և պարբերաբար վերանայել վարկային տեղեկատվության շրջանառման միասնական համակարգը:
 • Մշակել, ներդնել, թեստավորել «ԱՔՌԱ»  ծրագրային համակարգի նոր մոդուլներ:
 • Մասնակցել «ԱՔՌԱ» ծրագրային համակարգի թեստավորման, թերությունների բացահայտման և վերացման աշխատանքներին:
 • Մասնակցել «ԱՔՌԱ» ծրագրային համակարգի կատարելագործման և նոր տարբերակների մշակման աշխատանքներին:
 • Մասնակցել  տվյալների բազայի նախագծման և թեստավորման աշխատանքներին:

 

 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն (բակալավր):
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրավորման ոլորտում:
 • MySQL, PHP, HTML, XML, JavaScript, CSS ծրագրավորման լեզուների իմացություն:
 • .NET, C+, C# ծրագրավորման լեզուների իմացություն (կդիտվի որպես առավելություն):
 • Բանկային օրենսդրության իմացություն (ընդհանուր):
 • GitLab, Jira, RestFul API, SOAP, Postman գործիքներով աշխատելու հմտություն:
 • Հայերենի գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն:
 • Վերլուծելու ունակություն:
 • Ժամանակի կառավարում:
 • Թիմում աշխատելու կարողություն:

 

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

Մրցակցային աշխատավարձ, բոնուսներ, առողջության ապահովագրություն և այլ առավելություններ:

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ

 

Բոլոր հետաքրքրված անձինք, ովքեր համապատասխանում են նշված պահանջներին, կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hr@acra.am թեմայի դաշտում (Subject) պարտադիր նշելով «Ավագ ծրագրավորող» պաշտոնի անվանումը:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:

 

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ՝ 23 օգոստոսի 2020թ.

 

 

 

 

ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՂ (QA Engineer)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐԸ՝                  ԵՐԵՎԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ՝       ԱՄԲՈՂՋ ՕՐԸ (8 ժամ, սկիզբը՝ 900-1000)

 

 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 • Մշակել մանրամասն և ամբողջական թեստավորման պլաններ և թեստավորման դեպքեր:
 • Իրականացնել նախատեսված թեստերը, ներկայացնել արդյունքները և ուղղման առաջարկություններ:
 • Մասնակցել ծրագրային ապահովման նախագծման աշխատանքներին՝ բացառելու համար հնարավոր հետագա խնդիրները:
 • Իրականացնել ավտոմատացված թեստավորման գործընթացների կազմակերպումը:
 • Առանձնացնել ծրագրային ապահովման մեջ առկա հնարավոր խնդիրները:
 • Ապահովել կայուն ավտոմատացված ռեգրեսիոն թեստերի առկայությունը, որոնք գործելու են յուրաքանչյուր ինտեգրացիոն ցիկլի ժամանակ:
 • Մշակել ծրագրերի ավտոմատացման և թեստավորման լրակազմը և դիզայնը Ընկերության ծառայությունների/ծրագրերի փորձարկման նպատակով՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այդ ոլորտում փորձառու մասնագետների հետ:
 • Բարելավել թեստավորման գործընթացի ավտոմատացման ենթակառուցվածքը:

 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 • Բարձրագույն կրթություն (բակալավր):
 • Համանման աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ:
 • Թեստավորման մեթոդաբանության, գործիքների և գործընթացների իմացություն:
 • Ծրագրերի մշակման կենսացիկլի և թեստավորման գործընթացների փորձ:
 • Ավտոմատացված թեստավորման փորձ:
 • Միկրոսերվիսների թեստավորման փորձ:
 • Սերվերային տեխնոլոգիաներով մշակված ծրագրերի թեստավորում:
 • Տարբերակների կառավարման, խնդիրների գրանցման, CI/CD համակարգերին ծանոթություն:
 • Ծրագրավորման հիմունքների իմացություն:
 • Թեստավորման ավտոմատացված համակարգերի բաղադրիչների իմացություն (Spock, Maven, Selenium, և այլն կամ համանման), Jira, Git.
 • Հայերենի գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն:
 • Վերլուծելու ունակություն:
 • Թիմում աշխատելու կարողություն:
 • Դրական վերաբերմունք:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

Մրցակցային աշխատավարձ, բոնուսներ, առողջության ապահովագրություն և այլ առավելություններ:

 

 

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ

 

Բոլոր հետաքրքրված անձինք, ովքեր համապատասխանում են նշված պահանջներին, կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hr@acra.am թեմայի դաշտում (Subject) պարտադիր նշելով «Թեստավորող» կամ “QA Engineer” պաշտոնի անվանումը:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:

 

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ՝ 23 օգոստոսի 2020թ.

TITLE:            NETWORK/SECURITY ADMINISTRATOR

LOCATION:   YEREVAN

WORK SCHEDULEFULL TIME (Start from 900-1000)

 

JOB DESCRIPTION

We are looking for a detail-oriented Network/Security Administrator to be responsible for desktop, mobile, and network security, troubleshooting network access and implementing network security policies, procedures and needed security solutions at our organization. The candidate will work independently within the established procedures to ensure network security access and protect against unauthorized access, modifications, or destruction. Responsibilities include performing risk assessments, audits, staff training sessions, and monitoring network activity. To be a successful candidate, you should be meticulous and detail-oriented, with excellent technical and information security skills. You should be skilled at drafting security policies and training less technically skilled employees to be security conscious.

In particular:

 • Be responsible for the protection of the ACRA Credit Reporting assets and information which are processed by or stored in ACRA Credit Reporting computerized information systems.
 • Identify and address exposures to accidental or intentional destruction, disclosure, modification, or interruption of information that may cause serious financial and/or information loss to ACRA Credit Reporting.
 • Developing and supporting organizational security standards, best practices, preventative measures, and disaster recovery plans.
 • Develop and administer system and information ownership, information and data classification guidelines, standards and procedures.

 

 

JOB RESPONSIBILITIES

 • Installing, administering, and troubleshooting network security solutions.
 • Updating software with the latest security patches and ensuring the proper defenses are present for each network resource.
 • Performing vulnerability and penetration tests, identifying and defending against threats, and developing disaster recovery plans.
 • Configuring security systems, analyzing security requirements, and recommending improvements.
 • Monitoring network traffic for suspicious behavior.
 • Creating network policies and authorization roles and defending against unauthorized access, modifications, and destruction.
 • Configuring and supporting security tools, such as firewalls and anti-virus software.
 • Responsible for workstation and server hardening; Active Directory, security policy maintenance, network and file permissions structure and account maintenance and passwords.
 • Maintains quality service by following organization standards.
 • Maintenance, monitoring and analysis of IS Systems (Antivirus, Firewalls, DLP, SIEM, IPS/ IDS, etc.).
 • Works with the Information Technology Team to develop and establish security related operating procedures and policies, as well as the selection and evaluation of Security related operating systems, networks, and database products.
 • Reporting on security breaches to users, as necessary, and to upper management.
 • Consulting with staff, managers, and executives about the best security practices and providing technical advice.
 • Training staff in security awareness/procedures, understand and use security protocols.
 • Performs additional tasks given by the direct supervisor.

 

REQUIRED SKILLS AND QUALIFICATION

 • University degree in Computer Science or a related field.
 • 2 years of experience in system/network administration and 1 year of experience in security.
 • Strong knowledge of MS Windows 7/8.1/10 security administration.
 • Strong knowledge of Debian, CentOS and MS Windows Server.
 • Strong knowledge of MS Exchange 2010/2013/2016.
 • Strong knowledge of TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, VPN.
 • Knowledge of MS Active Directory, GPO, terminal server and file server.
 • Ability to work with the methods of computing network, database, operational system of information security.
 • Knowledge of information security standards and legal acts.
 • Knowledge of operational systems, network settings, applied software.
 • Knowledge of common information security management frameworks, such as ISO/IEC 27001, Cobit and NIST.
 • Good knowledge of Armenian, Russian and English languages.

 

SALARY

Competitive salary, bonuses, health insurance, social pack and other benefits.

APPLICATION PROCEDURES

 

All interested candidates who meet the mentioned requirements are encouraged to send detailed CV to: hr@acra.am  mentioning “Network/Security Administrator” in the subject line, otherwise your CV may not be considered.

Only shortlisted candidates will be invited to the interview.

 

APPLICATION DEADLINE:   July 26, 2020