թարմացված է առ 03/05/2019թ.

Թափուր աշխատատեղեր

Դիմի´ր և դարձի´ր մեր թիմի անդամ:

Միջավայր, որտեղ տարիների ընթացքում ձևավորվել է բացառիկ համակարգ, որտեղ բարձր են գնահատվում մարդկային արժեքները և անձնակազմի զարգացումը:

Համագործակցելով մեր պրոֆեսիոնալ և վառ անհատականություն ունեցող թիմի անդամների հետ՝ կարող եք հանդես գալ Ձեր նոր մտքերով և գաղափարներով, որոնք էլ ավելի կբարձրացնեն մեր թիմի կատարած աշխատանքի մակարդակը:

Նոր թիմակիցներ փնտրելիս մենք հաշվի ենք առնում որոշակի հատկանիշներ, ինչպիսիք են պատասխանատվությունը, արդյունքին հասնելու ողղվածությունը: Եվ դա է պատճառը, որ մեր հաջողության գրավականը մեր տաղանդավոր աշխատակիցներն են, ովքեր ունեն պատասխանատվության բարձր զգացում, փոխադարձ վստահություն, եռանդուն են և պատրաստակամ:

Թափուր աշխատատեղեր`


ՊԱՇՏՈՆՏԵՍՏԱՎՈՐՈՂ (QA Engineer)

ՎԱՅՐԸ՝  ԵՐԵՎԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ ընկերությունը փնտրում է տաղանդավոր և եռանդուն մասնագետի՝ մեր թիմին միանալով արդյունավետ աշխատելու և այլ թիմերի հետ համագործացելու համար:

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Մշակում է մանրամասն և ամբողջական տեստավորման պլաններ և տեստավորման դեպքեր:
 • Իրականացնում է տեստավորման պլաններով նախատեսված տեստերը, որի շրջանակում ներկայացնում է ուղղման առաջարկություններ:
 • Մասնակցում է ծրագրային ապահովման նախագծման աշխատանքներին, որպեսզի ապահովի հնարավոր հետագա խնդիրների բացառումը:
 • Իրականացնում է տեստավորման պլաններին համապատասխան ավտոմատացված տեստավորման գործընթացների կազմակերպումը:
 • Առանձնացնում է ծրագրային ապահովման մեջ առկա հնարավոր խնդիրները:
 • Կայուն ավտոմատացված ռեգրեսիոն թեստերի ապահովում, որոնք գործելու են յուրաքանչյուր ինտեգրացիոն ցիկլի ժամանակ:
 • Ծրագրերի ավտոմատացման և տեստավորման լրակազմի մշակում և դիզայն՝ Ընկերության ծառայությունների/ծրագրերի փորձարկման նպատակով, անհրաժեշտության դեպքում՝ համագործակցելով այդ ոլորտում փորձառու մասնագետների հետ: 
 • Տեստավորման գործընթացի ավտոմատացման ենթակառուցվածքի բարելավում:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն ՏՏ, տնտեսագիտական կամ համարժեք այլ կրթություն:
 • Համանման աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ:
 • Տեստավորման մեթոդաբանության, գործիքների և գործընթացների իմացություն:
 • Ծրագրերի մշակման կենսացիկլի և տեստավորման գործընթացների փորձ:
 • Ավտոմատացված տեստավորման փորձ:
 • Միկրոսերվիսների տեստավորման փորձ:
 • Սերվերային տեխնոլոգիաներով մշակված ծրագրերի տեստավորում:
 • Տարբերակների կառավարման, խնդիրների գրանցման, CI/CD համակարգերին ծանոթություն:
 • Ծրագրավորում (ներածական):
 • Տեստավորման ավտոմատացված համակարգերի բաղադրիչների իմացություն (Spock, Maven, Selenium, և այլն կամ համանման), Jira
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների բավարար տիրապետում՝ մասնագիտական գրականությունից օգտվելու նպատակով:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

Մրցակցային (առողջության ապահովագրություն և այլ առավելություններ):

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Բոլոր հետաքրքրված անձինք, ովքեր համապատասխանում են նշված պահանջներին, կարող են ուղարկել մանրամասն լրացված ինքնակենսագրություն (ռեզյումե) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին. `  hr@acra.am թեմայի դաշտում (Subject) նշելով «Տեստավորող» կամ “QA Engineer” պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր հայտը կարող է չդիտարկվել:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները: 

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ ՝  07 մայիսի 2019թ.


TITLE:  HEAD OF PROGRAMMERS DIVISION

LOCATION:  Yerevan, Armenia

WORK SCHEDULE:  Full time (9:00-18:00)

JOB RESPONSIBILITIES

 • Responsibility for a complete project/component software development lifecycle;
 • Design software solutions that meet business needs and follow software development best practices and standards;
 • Collaborate with Solution Architect on designing the system;
 • Lead the team of 3-5 developers;
 • Develop and implement considering architecture standards, processes and tools;
 • Stay current on the ever-changing technology industry to ensure developed solutions are following both internal and industry “best practices” and that solutions will meet the needs of the business going forward;
 • Debug and trouble shoot technical issues.

REQUIRED QUALIFICATIONS

Education and Experience

 • Bachelor’s Degree and 7+ years of IT experience with 5+ years of software development and engineering experience including analysis, design, development, application deployment, support, and optimization for enterprise systems and technologies.

Knowledge, Skills and Abilities

 • Ability to communicate technical issues to non-technical business colleagues;
 • Passion and demonstrated ability for continuous process improvement;
 • Expertise with full Software Development Life Cycle including writing Functional and Technical Specifications, Design Documentation, QA processes, source control, maintenance, and deployment procedures;
 • Ability to incorporate relevant technical concepts/best practices and components into an enterprise environment;
 • Experience developing tools, frameworks, and processes intended to maximize software quality and minimize time-to-delivery;
 • Ability to mentor and guide developers on software architecture;
 • Knowledge of architecture design patterns;
 • Good understanding of SOA (Service Oriented Architecture) and experience building RESTful Web Services;
 • Strong C#/.NET development skills;
 • Experience with Agile methodologies for software development and DevOps;
 • Excellent teamwork skills with an ability to get the work done with minimal supervision.

Technical Qualifications

 • .NET/C#;
 • .NET Core, ASP.NET Core;
 • Strong understanding in building event-based communication systems;
 • Experience in MySQL, EF Core;
 • Experience in SOA (Microservices), Service Messaging, API’s;
 • Ability to setup CI/CD processes;
 • Optional: NoSQL databases;
 • Agile methodology (KANBAN, SCRUM);
 • GIT, JIRA;
 • API development, including third party integration;
 • PHP Framework knowledge preferred.

SALARY: Competitive salary (medical insurance, other benefits)

APPLICATION PROCEDURES: All interested candidates who meet the mentioned requirements are encouraged to send detailed CV (Resume) to: hr@acra.am mentioning “Head of Programmers Division” in the subject line, otherwise your CV may not be considered.

Only shortlisted candidates will be invited to the interview. 

APPLICATION DEADLINE:   May 23, 2019


ՊԱՇՏՈՆ` ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

ՎԱՅՐԸ՝  ԵՐԵՎԱՆ

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ 9:00-18:00

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

«ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ» Ընկերությունը փնտրում է փորձառու և համապատասխան հմտություններով օժտված մասնագետի, ով, ստանձնելով հաշվետվությունների բաժնի պետի պաշտոնը, արդյունավետ կերպով կկազմակերպի բաժնի աշխատանքները, կիրականացնի վերահսկողություն և իր ներդրումը կունենա Ընկերության հետագա զարգացման գործում:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Կազմակերպում է հաշվետվությունների բաժնի աշխատանքները, կազմում է բաժնի տարեկան աշխատանքային ծրագիրը և վերահսկում է այն:
 • Մշակում է տվյալների հավաքագրման և վերլուծության նպատակով ստեղծված տվյալների պահոցի պահանջները:
 • Ծրագրային միջոցներով ապահովում է տվյալների պահոցում տվյալների մշակման, ձևափոխման և պահպանման գործընթացը:
 • Ներկայացնում է առաջարկություններ հաշվետվությունների ստացման համակարգի և տվյալների պահոցի բարելավման ուղղությամբ:
 • Ապահովում է Ընկերության գործառնական համակարգերի փոփոխության արդյունքում տվյալների պահոցում համապատասխան փոփոխությունները:
 • Գեներացնում է ըստ կարիքի և պարբերական հաշվետվություններ՝ օգտագործելով Ընկերությունում առկա տեղեկատվական համակարգերը և տվյալների շտեմարանները:
 • Օգտագործելով վիճակագրական գործիքակազմ՝ վերլուծում է տեղեկատվությունը և պատրաստում կիրառական նշանակություն ունեցող հաշվետվություններ:
 • Կազմում և հաճախորդ կազմակերպություններին է տրամադրում Ընկերության կողմից որպես ծառայություն մատուցվող ամփոփ վիճակագրական զեկույցները (այլ հաշվետվությունները):
 • Ներկայացում է առաջարկներ անմիջական ղեկավարին՝ նոր վիճակագրական զեկույցների (այլ հաշվետվությունների) մշակման վերաբերյալ:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն մաթեմատիկական, տնտեսագիտական, ՏՏ կամ համարժեք այլ կրթություն:
 • Համանման աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ (որից առնվազն 2 տարին` համանման ոլորտի ղեկավար պաշտոնում):
 • Վարկային բյուրոների գործունեության առանձնահատկությունների իմացություն:
 • Բանկային ոլորտի գործունեության վերլուծության փորձ:
 • Բանկային օրենսդրության և նորմատիվ դաշտի իմացություն:
 • Ռիսկերի մոդելավորման կարողություն:
 • Հավանականությունների տեսության և վիճակագրության իմացություն:
 • Էկոնոմետրիկայի, ֆինանսների և վարկի իմացություն:
 • Համակարգչով աշխատելու հմտություններ (MS Office, Excel Macros, Transact-SQL, ETL, Business Intelligence tools, Data Mining tools):
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում:
 • Գերազանց միջանձնային, հաղորդակցման, համագործակցության հմտություններ:
 • Վերլուծական մտածողություն:
 • Թիմում աշխատելու կարողություն:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

Մրցակցային (առողջության ապահովագրություն և այլ առավելություններ):

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Բոլոր հետաքրքրված անձինք, ովքեր համապատասխանում են նշված պահանջներին, կարող են ուղարկել մանրամասն լրացված ինքնակենսագրություն (ռեզյումե) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@acra.am թեմայի դաշտում (Subject) նշելով «Հաշվետվությունների բաժնի պետ» պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր հայտը կարող է չդիտարկվել:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները: 

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ ՝  21 մայիսի 2019թ.ՊԱՇՏՈՆ` ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԱՎԱԳ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

ՎԱՅՐԸ՝  ԵՐԵՎԱՆ

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ 9:00-18:00

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

«ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ» Ընկերությունը փնտրում է պատասխանատու և համապատասխան հմտություններով օժտված մասնագետի, ով արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ կնպաստի հաշվետվությունների բաժնի առջև դրված խնդիրների իրագործմանը:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Ծրագրային միջոցներով ապահովում է տվյալների պահոցում տվյալների մշակման, ձևափոխման և պահպանման գործընթացը:
 • Ներկայացնում է առաջարկություններ հաշվետվությունների ստացման համակարգի և տվյալների պահոցի բարելավման ուղղությամբ:
 • Համագործակցում է անդամ կազմակերպությունների և ներքին օգտագործողների հետ՝ վերլուծական տեղեկատվության բացահայտման և տրամադրման նպատակով:
 • Գեներացնում է ըստ կարիքի և պարբերական հաշվետվություններ՝ օգտագործելով Ընկերությունում առկա տեղեկատվական համակարգերը և տվյալների շտեմարանները:
 • Օգտագործելով վիճակագրական գործիքակազմ` վերլուծում է տեղեկատվությունը և պատրաստում կիրառական նշանակություն ունեցող հաշվետվություններ:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Բարձրագույն մաթեմատիկական, տնտեսագիտական կամ համարժեք այլ կրթություն:
 • Համանման աշխատանքի առնվազն 2 տարվա փորձ:
 • Բանկային ոլորտի գործունեության վերլուծության փորձ:
 • Համակարգչով աշխատելու հմտություններ (MS Office, Excel Macros, Transact-SQL, ETL, Business Intelligence tools):
 • Հավանականությունների տեսության և վիճակագրության իմացություն:
 • Էկոնոմետրիկայի (ներածական), ֆինանսների և վարկի իմացություն:
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում:
 • Վերլուծելու ընդունակություն:
 • Հաղորդակցման հմտություններ:
 • Թիմում աշխատելու կարողություն:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

Մրցակցային (առողջության ապահովագրություն և այլ առավելություններ):

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Բոլոր հետաքրքրված անձինք, ովքեր համապատասխանում են նշված պահանջներին, կարող են ուղարկել մանրամասն լրացված ինքնակենսագրություն (ռեզյումե) հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@acra.am թեմայի դաշտում (Subject) նշելով «Հաշվետվությունների բաժնի ավագ մասնագետ» պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր հայտը կարող է չդիտարկվել:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:

ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ ՝  21 մայիսի 2019թ.