թարմացված է առ 24/11/2017թ.

Բաժնետերերի ժողով

Տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարություն

Տեղեկացնում ենք, որ 2017 թվականի նոյեմբերի 22-ին տեղի է ունեցել «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ հեռակա ընդհանուր ժողովը: