թարմացված է առ 02/05/2017թ.

Ի՞նչ անել, եթե բողոք ունեք

Կազմակերպության յուրաքանչյուր աշխատակից պարտավոր է.

 • Ձեզ ուղղորդել բողոքների հարցերով զբաղվող աշխատակցի մոտ.
 • Տրամադրել հաղորդակցման համար անհրաժեշտ տվյալներ(հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե):

Պատասխանատու աշխատակից պարտավոր է.

 • Տեղեկացնել Ձեր իրավունքների և բողոքների քննության գործընթացի մասին.
 • Տրամադրել կազմակերպությունում գործող համապատասխան կանոնները և Հայտի ձևը:

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ

Կազմակերպության անվանումը

Գրավոր բողոքները ներկայացրեք պատասխանատու աշխատակցին կամ ուղարկեք հետևյալ հասցեներով՝

dispute@acra.am

  0010, ք. Երևան, Մ. Խորենացի փող. 15

 • Նշեք Ձեր տվյալները՝ պատասխանը ստանալու համար:
 • Անպայման վերցրեք ստացականը և պահպանեք մինչև հարցի վերջնական լուծումը:

Կազմակերպությունը բողոքի վերաբերյալ որոշում է կայացնում (բավարարել, մասանակի բավարարել, մերժել) 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հարցեր ունենալու դեպքում  կապվեք պատասխանատուի հետ

+374 10522419

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻՆ, եթե.

 • ֆիզիկական անձ եք,
 • բողոքը վերաբերվում է մատուցվող ծառայությանը  և ունեք գումարային պահանջ (մինչև 10 մլն. դրամ), կամ բողոքը առնչվում է վարկային զեկույցում ներառված տեղեկատվությանը,
 • 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխան չեք ստացել կամ պատասխանը Ձեզ չի բավարարում,
 • բողոքը չի քննվում դատարանում կամ արբրտրաժային տրիբունայում,
 • պատասխանից հետո չի անցել 6 ամիս ,
 • բողոքարկվող գործողությունը կամ անգործությունը տեղի է ունեցել 2008թ. օգոստոսի 2-ից հետո:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՎՃԱՐ ԵՆ

(Երևան 0010, Մ. Խորենացի փողոց 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ , +374 10 592 697, info@fsm.am):

ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ ՏՐԻԲՈՒՆԱԼ

 • Եթե Ձեր և կազմակերպության միջև կնքվել է արբիտրաժային համաձայնութուն, ապա ձեր միջև ծագող վեճերը ենթական են լուծման արբիտրաժային տրիբունալի կողմից:
 • Պայմանագիր կնքելիս Դուք իրավունք ունեք հրաժարվելու արբիտրաժային համաձայնագրից. կազմակերպությունը պարտավոր է Ձեզ ծառայություն մատուցել:
 • Հիշեք. նույնիսկ արբիտրաժային համաձայնության առկայության դեպքում Դուք կարող եք դիմել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին , քանի դեռ բողոքը չի քննվել տրիբունայում:
 • Հաշտարարը իրավասու չէ ընդունել բողոքը, եթե այն արդեն քննվում  է տրիբունալում:

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

 • Դուք կարող եք նաև դիմել Կենտրոնական բանկ, և Ձեր բողոքին կպատասխանեն 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: (Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 6, +374 10 592 697, consumerinfo@cba.am):
 • Եթե Ձեր բողոքը այլ կառույցների իրավասության դաշտում է, ապա Կենտրոնական բանկը Ձեր հարցը կուղղորդի նրանց տիրույթ:
 • Կենտրոնական բանկը խորհուրդ է տալիս Ձեր խնդրով նախևառաջ դիմել ֆինանսական կազմակերպությանը (քայլ 2):

ԴԱՏԱՐԱՆ

 • Դուք միշտ կարող եք դիմել դատարան.
 • Դատարանի վճիռը ենթակա չէ վերանայման ֆինասական հաշտարարի կողմից:

Հարցերի դեպքում դիմեք

ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ՓԲԸ, ք. Երևան, Մ. Խորենացի փող. 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 9 hարկ, հեռ. +374-10-522467, էլ. փոստ՝ info@acra.am

(Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն)