թարմացված է առ 25/12/2017թ.

Պատմության ստացման կարգը ԱՌՑԱՆՑ՝ ԻՄ ԱՔՌԱ գրասենյակից

Հաշվի առնելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից  հնարավորությունները և նկատի ունենալով ազգաբնակչության կողմից վարկային պատմության ձեռք բերման պահանջարկի մեծացումը՝ ծառայությունների հասանելիությունն առավել արագ և մատչելի դարձնելու նպատակով ԱՔՌԱ վարկային բյուրոն հետամուտ է եղել ստեղծել հնարավորություն՝ կատարելու վարկային պատմության ինքնահարցում առցանց եղանակով:

Առցանց եղանակով ինքնահարցման դեպքում յուրաքանչյուր անձ հնարավորություն է ստանում՝

  • ցանկացած ժամի և ցանկացած վայրում տեղեկանալ իր վարկային պատմության մասին,
  • խնայել ժամանակ,
  • ակտիվացնել «SMS զեկույց» ծառայությունը,
  • օգտվել «Առցանց Մոնիթորինգ» ծառայությունից:

Գրանցվել և ստեղծել պրոֆիլ կարող եք երկու եղանակով՝

  1. այցելելով և ներկայացնելով դիմում-հայտ ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի գրասենյակում,
  2. առցանց եղանակով:

Երկրորդ եղանակով գրանցվելուց հետո Ձեզ անհրաժեշտ է ընդամենը մեկ անգամ ներկայանալ ԱՔՌԱ  վարկային բյուրոյի գրասենյակ՝ Ձեր անձի նույնականացման նպատակով: