թարմացված է առ 24/10/2017թ.

Հաշվետվություններ
Տարեկան հաշվետվություններ  2010  2011  2012  2013 2014 2015 2016
Հաշվապահական հաշվեկշիռ  adobe  adobe  adobe  adobe adobe  adobe adobe
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն  adobe  adobe  adobe  adobe  adobe adobe adobe
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն adobe adobe adobe adobe adobe  adobe adobe
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն adobe adobe adobe adobe adobe adobe adobe
Անկախ աուդիտորի եզրակացություն adobe adobe adobe adobe adobe adobe adobe