թարմացված է առ 27/05/2020թ.

Հաշվետվություններ

 

Տարեկան հաշվետվություններ 2017 2018 2019
Հաշվապահական հաշվեկշիռ  adobe adobe adobe
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն adobe adobe adobe
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն  adobe adobe adobe
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն adobe adobe adobe
Անկախ աուդիտորի եզրակացություն adobe adobe adobe