15/05/14, ԱՔՌԱ լրատվական ծառայություն

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Նորություններ 

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվել է 2014թ. հունիսի 27-ին, ժամը 15.00-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկի վարչական շենքում` ՀՀ, ք.Երեւան, Վազգեն Սարգսյան 6 հասցեում: