07/05/15, ԱՔՌԱ լրատվական ծառայություն

թարմացված է առ 03/01/2024թ.

Նորություններ 

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվել է 2015թ. մայիսի 6-ին, ժամը 17.30-ին ՀՀ Կենտրոնական բանկի վարչական շենքում` ՀՀ, ք.Երեւան, Վազգեն Սարգսյան 6 հասցեում: