19/01/16, ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 19/04/2017թ.

certificate2013
2015թ նոյեմբերի 24-ին հաջողությամբ ավարտվել է «Bureau Veritas Certification» վկայագրման մարմնի կողմից «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգը ISO/IEC 27001:2013 ստանդարտին համապատասխանության վկայագրման աուդիտը:
Աուդիտորական խումբն արձանագրել է, որ ներդրման ընթացքում կատարված աշխատանքի արդյունքում «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգը լիովին համապատասխանեցվել է ստանդարտի պահանջներին: Տեղեկատվական անվտանգության գործընթացների մեծ մասը որակավորվել է որպես «լավագույն փորձ»:
2015թ. դեկտեմբերի 29-ին «Bureau Veritas Certification» հավաստագրող կազմակերպության կողմից թողարկվել է ISO/IEC 27001:2013 ստանդարտին համապատասխանության հավաստագիրը: Միջազգայնորեն ճանաչում ունեցող այս ստանդարտի ներդրումը վկայում է տեղեկատվական անվտանգության հստակ քաղաքականության և պահանջներին «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ հավատարմության մասին: