թարմացված է առ 10/04/2024թ.

SMS զեկույցի նկարագրություն

Հաշվի առնելով քաղաքացիների համար իրենց վարկերի շարժի վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկատվության ստացման կարևորությունը, ԱՔՌԱ վարկային բյուրոն առաջարկում է ֆիզիկական անձ վարկառուներին SMS ծառայություն: Ծառայությունը հնարավորություն է տալիս ցանկացած պահի SMS հաղորդագրության միջոցով ստանալ վարկային պատմության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն` խնայելով գումար ու ժամանակ:
SMS վարկային զեկույցը պարունակում է տեղեկատվություն տվյալ պահին հաճախորդի վարկերի ընդհանուր քանակի, այդ թվում՝ գործող և մարված, մայր գումարի մնացորդի, ինչպես նաև ժամկետանց գումարի վերաբերյալ:
Դուք կարող եք ցանկացած պահի ակտիվացնել այս ծառայությունը առցանց՝ ԻՄ ԱՔՌԱ անձնական օգտահաշվի միջոցով․


Գրանցվեք ԻՄ ԱՔՌԱ
անձնական գրասենյակում
self.acra.am/register

Գրանցեք Ձեր
հեռախոսահամարը և
ստացեք «PIN» կոդ

Ուղարկեք «PIN» կոդը
5150 համարին և ստացեք
Ձեր զեկույցը

 

1 SMS-ի արժեքն է 100 դրամ: