թարմացված է առ 24/11/2023թ.

Վարկային պատմության ստացման կարգը «ՀայՓոստ» ՓԲԸ բաժանմունքների միջոցով

Դուք կարող եք տեղեկանալ Ձեր վարկային պատմության մասին նաև «ՀայՓոստ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ ՀայՓոստ) միջոցով։ Այս եղանակով զեկույց ստանալու համար անհրաժեշտ է  ներկայանալ ՀայՓոստի որևէ մասնաճյուղ հետևյալ փաստաթղթերով՝

Ֆիզիկական անձանց համար

 • Դիմումի ձևը (կտրամադրվի տեղում)
 • Անձնագիրը և պատճենը կամ նույնականացման քարտը և պատճենը
 • Սոցիալական քարտը և պատճենը (ոչ պարտադիր)
 • Հատուկ դեպքերում ԱՔՌԱ-ի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր:

Սուբյեկտի անունից այլ անձի (լիազորված անձի) ներկայանալու դեպքում` 

 • Սուբյեկտի անձնագիրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը
 • Լիազորագիր` տրված Սուբյեկտի կողմից (նոտարական վավերացմամբ)
 • Լիազորված անձի անձնագիրը և պատճենը կամ նույնականացման քարտը և պատճենը (այն փաստաթուղթը, որը նշված է լիազորագրում)
 • Հատուկ դեպքերում ԱՔՌԱ-ի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր:

Դիմումը լրացնելուց և վճարումը կատարելուց հետո վարկային զեկույցը կառաքվի դիմումի մեջ նշված հասցեով 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Իրավաբանական անձանց համար.

 • Դիմումի ձևը (կտրամադրվի տեղում)
 • Սուբյեկտի պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականը և պատճենը
 • Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագիրը և պատճենը կամ նույնականացման քարտը և դրա պատճենը (այն փաստաթուղթը, որը նշված է Սուբյեկտի պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականում)
 • Կնիք (առկայության դեպքում)
 • Հատուկ դեպքերում ԱՔՌԱ-ի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր:

Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոխարեն այլ անձի ներկայանալու դեպքում.

 • Լիազորագիր` տրված Սուբյեկտի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից,
 • Լիազորված անձի անձնագիրը և դրա պատճենը կամ նույնականացման քարտը և դրա պատճենը (այն փաստաթուղթը, որը նշված է լիազորագրում)
 • Գործադիր մարմնի ղեկավարի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը (այն փաստաթուղթը, որը նշված է Սուբյեկտի պետական ռեգիստրի գրանցման վկայականում)
 • Կնիք (առկայության դեպքում)
 • Հատուկ դեպքերում ԱՔՌԱ-ի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր:

Դիմումը լրացնելուց և վճարումը կատարելուց հետո վարկային զեկույցը կառաքվի դիմումի մեջ նշված հասցեով 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: