թարմացված է առ 22/01/2020թ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

թարմացված է առ 22/01/2020թ. 2019թ․ դեկտեմբերի 20-ին հաջողությամբ ավարտվել է «British Standards Institution» վկայագրման մարմնի կողմից «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգը…

ավելին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 «ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ» ՓԲԸ-Ի 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ` «ԱՔՌԱ…

ավելին
Այսօր տրամադրված զեկույցների քանակ
BSI-Assurance-Mark-ISO-27001-KEYB